Bij Haus of Hands worden de lichaamsmassages goed voorverwarmd. Dit zorgt voor extra ontspanning zodat u alvast heerlijk kunt wegdromen voordat de massage begint. De warmte zorgt ook voor een goede doorbloeding en geeft zo de massage meer effect. De door mij gebruikte massage-oliën die zijn gemaakt van uitsluitend natuurlijke ingrediënten; dit voorkomt allergische reacties.


LET OP

*Bij Haus of Hands is het uitsluitend mogelijk via pin of gepast contant te betalen!

*Het is belangrijk dat u weet wat de staat van uw lichaam is, zodat er aan de hand daarvan gemasseerd kan worden en/of u doorverwezen moet worden naar een andere specialist.

*Vrouwen die langer dan 13 weken zwanger zijn worden doorverwezen naar andere masseuses, die de juiste behandeling kunnen toepassen.

*Ook kan er via een Whatsapp bericht een massage geboekt worden: u geeft de tijd, datum, naam+achternaam, e-mail adres en massage aan en binnen enkele minuten ontvangt u een reactie.

REGELS

Bij Haus of Hands is hygiëne zeer belangrijk.

Cliënten dienen vooraf fris gedoucht te zijn.

Cliënten met een dermatologische aandoening worden doorverwezen naar een huisarts of specialist.

Gemaakte afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren anders worden tarieven in rekening gebracht.

Geen geld terug garantie.

Uitsluitend professionele massages!

DISCLAIMER

Disclaimer voor www.hausofhands.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hausofhands.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Haus of Hands. In deze disclaimer wordt aangetoond onder welk voorbehoud de informatie op de website aan u wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Haus of Hands is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te her gebruiken. De intellectuele eigendom berust bij Haus of Hands.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op de website vermeld staan, wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met Haus of Hands te mogen claimen of te veronderstellen.

Haus of Hands streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Haus of Hands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hausofhands.nl op deze pagina.

Bedrijfsgegevens:

Kvk-nummer: 71244115

Btw-nummer: 244473985B01

Postadres: Ilpenstein 24 3085 DM Rotterdam