massage op het werk


Massage op kantoor zet mens en bedrijf in beweging. Het motiveert en zorgt voor meer uithoudingsvermogen bij de medewerkers.

Wanneer je denkt dat alleen kantoorpersoneel massage op het werk krijgt aangeboden dan heb je het mis. Een verrassend divers aantal bedrijfstakken biedt het personeel massage op het werk aan. Medewerkers van productiebedrijven, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, garage- en bouwbedrijven maken ook dolgraag gebruik van massages, terwijl de werkgevers er de voordelen van inzien.

Met een goed vitaliteitsbeleid blijven je medewerkers en je bedrijf gezond. Het motiveert en zorgt voor meer uithoudingsvermogen bij de medewerkers.

Een verrassend divers aantal bedrijfstakken biedt het personeel massage op het werk aan. Medewerkers van productiebedrijven, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, garage- en bouwbedrijven maken ook dolgraag gebruik van massages, terwijl de werkgevers er de voordelen van inzien.

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle organisaties verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling is ook de verstrekking van stoelmassages of bedrijfsmassages opgenomen.

De werkkostenregeling brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dan kan bedrijf breed.

Steun van de belastingdienst

De belastingdienst stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en welzijn van hun medewerkers. Stoelmassages of bedrijfsmassages maken deel uit van de investeringen die door de belastingdienst worden gestimuleerd. Stoelmassages en andere massages behoren bij de Arbovoorzieningen. Onder deze voorwaarden komt uw bedrijf in aanmerking:

  • U hebt als werkgever een Arbo plan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat Arbo plan.
  • De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan ze wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werkkostenregeling. Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst:

www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-gerichte_vrijstellingen_nihilwaarderingen.html

Wilt u meer weten over de diverse betalingsmogelijkheden of de tarieven voor de massage services? Neem dan contact met mij op!